01 Jun
01Jun

מטרת הדשבורד: הצגת נתוני ההצבעות של חברי הכנסת במהלך הכנסת ה-25, במטרה להגביר את הפיקוח של הציבור על העבודה הפרלמנטרית של נבחריו.

כניסה לדשבורד מכאן.

הדשבורד מורכב מכמה לשוניות, שמאפשרות ניתוח של הנתונים בכמה דרכים שונות.

הנה פירוט על הלשוניות העיקריות.


פירוט הצבעות לפי חבר כנסת (כניסה מכאן):

ניתן לחפש לפי שם של חבר כנסת, לפי מילה בנושא ההצבעה ולפי טווח תאריכים.

התוצאה מציגה את תאריך ההצבעה, שם ההצבעה, האם חבר הכנסת הצביע בעד או נגד וכמה חברי כנסת השתתפו בהצבעה.הצבעות לפי הנושא והתפלגות ההצבעה בין קואליציה ואופוזיציה (כניסה מכאן):

ניתן לבצע חיפוש של הצבעות לפי טווח תאריכים, סוג החקיקה ומילים בנושא החקיקה.

התוצאות מוצגות בחלוקה לבעד/נגד ולקואליציה אופוזיציה.


פירוט הצבעה על חוק ספציפי (כניסה מכאן):

ניתן לבצע חיפוש לפי תאריך ההצבעה, סוג החקיקה ושם החוק.

התוצאות מציגות את התפלגות המצביעים לפי מפלגה ואת שמות חברי הכנסת ואופן הצבעתם (במידה ויש הרבה חברי כנסת, לא כל השמות מוצגים).

ניתו
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.