הצבעות חברי הכנסת

בקובץ זה ניתן למצוא פירוט של הצבעות חברי הכנסת בכנסת ה-25.

הקובץ כולל נתונים אודות ההצבעה (תאריך, סוג, נושא, סוג) ואודות המצביע (שם, מפלגה, בעד/נגד).

תאריך עדכון אחרון: 16/5/23